Informacje

Aby przybliżyć terminologię, zasady i wymagania wdrożonych w większości firm systemów zarządzania jakością – Centrum Analityczne SGGW zaprasza Państwa na szkolenia:

System zarządzania w laboratorium i jego akredytacja

wdrażany jest w laboratoriach badawczych i wzorcujących niezależnie od pełnionych funkcji tj. w laboratoriach uczelnianych, przyzakładowych, usługowych, badawczo-rozwojowych, referencyjnych, itp.

Data: 17.11-18.11.2016 r. Czas: 20 godzin (2 dni). Koszt: 300,00 zł *)

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Centrum Analitycznego SGGW, posiadających doświadczenie, w tym analityczne i odbyte szkolenia dot. systemów zarządzania jakością.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie: www.centrum.analityczne.sggw.pl lub w siedzibie Centrum Analitycznego SGGW i odesłanie jej pocztą elektroniczną na adres CA: centrum_analityczne@sggw.pl lub dostarczenie do siedziby CA (budynek nr 23, przyziemie). Ostatecznym warunkiem uczestniczenia w szkoleniu będzie wniesienie opłaty na wskazany numer konta SGGW: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120 z dopiskiem: 507-30-390-N00128-99 + imię i nazwisko uczestnika szkolenia. Dowód wpłaty prosimy dostarczyć do CA najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem faktury VAT – przed dokonaniem wpłaty proszone są o kontakt telefoniczny z CA (tel. 22 593 58 12).

Auditor wewnętrzny oceniający laboratoria

efektywność przeprowadzanych auditów wewnętrznych w laboratoriach badawczych i/lub wzorcujących zależy w dużym stopniu od kompetentnego auditora, który potrafi profesjonalnie przeprowadzić audit wewnętrzny.

Data: 24.11-25.11.2016 r. Czas: 18 godzin (2 dni). Koszt: 200,00 zł **)

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Centrum Analitycznego SGGW, posiadających doświadczenie i odbyte szkolenia dot. systemów zarządzania jakością.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszę o wypełnienie karty zgłoszenia, dostępnej również na stronie: www.centrum.analityczne.sggw.pl lub w siedzibie Centrum Analitycznego SGGW i odesłanie jej pocztą elektroniczną na adres CA: centrum_analityczne@sggw.pl lub dostarczenie do siedziby CA (budynek nr 23, przyziemie). Ostatecznym warunkiem uczestniczenia w szkoleniach będzie wniesienie opłaty na wskazany numer konta SGGW: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120 z dopiskiem: 507-30-390-N00127-99 + imię i nazwisko uczestnika szkolenia. Dowód wpłaty prosimy dostarczyć do CA najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem faktury VAT – przed dokonaniem wpłaty proszone są o kontakt telefoniczny z CA (tel. 22 593 58 12).

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w firmie wg ISO 9001:2015

System zarządzania jakością wg ISO 9001 funkcjonuje w większości firm, poczynając od makro przedsiębiorstw, kończąc na korporacjach międzynarodowych.  Nadzór nad funkcjonującym systemem  pełni pełnomocnik.

Data: 08.12-09.12.2016 r. Czas: 18 godzin (2 dni). Koszt: 200,00 zł **)

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Centrum Analitycznego SGGW, posiadających doświadczenie i odbyte szkolenia dot. systemów zarządzania jakością.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszę o wypełnienie karty zgłoszenia, dostępnej również na stronie: www.centrum.analityczne.sggw.pl lub w siedzibie Centrum Analitycznego SGGW i odesłanie jej pocztą elektroniczną na adres CA: centrum_analityczne@sggw.pl  lub dostarczenie do siedziby CA (budynek nr 23, przyziemie). Ostatecznym warunkiem uczestniczenia w szkoleniach będzie wniesienie opłaty na wskazany numer konta SGGW: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120 z dopiskiem: 507-30-390-N00462-99 + imię i nazwisko uczestnika szkolenia. Dowód wpłaty prosimy dostarczyć do CA najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem faktury VAT – przed dokonaniem wpłaty proszone są o kontakt telefoniczny z CA (tel. 22 593 58 12).

UWAGA!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej CA, na tablicy informacyjnej przy wejściu do laboratorium, pod numerem telefonu 022-593 58 12.

Liczba miejsc na szkolenia ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Centrum Analityczne SGGW zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności.

 

Uczestnicy szkoleń po ich ukończeniu otrzymają stosowne certyfikaty.

*) Dotyczy osób z SGGW. Dla osób spoza SGGW – koszt: 600 zł.

**) Dotyczy osób z SGGW. Dla osób spoza SGGW – koszt: 400 zł.