Szkolenia

Centrum Analityczne SGGW zaprasza Państwa na następujące szkolenia:

„Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005” – system zarządzania jakością wdrażany jest w laboratoriach badawczych i wzorcujących niezależnie od pełnionych funkcji, tj. w laboratoriach uczelnianych, przyzakładowych, usługowych, badawczo-rozwojowych, referencyjnych itp.
Planowany termin szkolenia: 03.04. – 04.04.2014 r.
Czas: 20 godziny (2 dni). Koszt 250,- zł *)

„Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskowego wg norm ISO 9001, PN-N-18001, ISO 14001” – uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu wdrażania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskowego wg norm ISO 9001, PN-N-18001, ISO 14001.
Planowany termin szkolenia: 10.04. – 11.04.2014 r.
Czas: 18 godzin (2 dni). Koszt 200,- zł **)

Miejsce szkoleń: Centrum Analityczne SGGW, ul. Ciszewskiego 8, przyziemie.
Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Centrum Analitycznego SGGW posiadających doświadczenie i odbyte szkolenia dot. systemów zarządzania jakością. Uczestnicy szkoleń po ich ukończeniu otrzymają stosowne certyfikaty.

Koszt szkolenia obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia.
Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej www.centrum.analityczne.sggw.pl, pod numerem 022 593 58 12 lub w siedzibie Centrum Analitycznego SGGW.

*) Dotyczy pracowników, doktorantów, studentów SGGW. Dla osób spoza SGGW – koszt szkolenia wynosi 500 zł.
**) Dotyczy pracowników, doktorantów, studentów SGGW. Dla osób spoza SGGW – koszt szkolenia wynosi 400 zł.