Spektrometria

Rodzaj analizy

Rodzaj próbki

Optymalna wielkość próbki

Metoda

Przygotowanie próbki – mineralizacja surowce i produkty rolno-spożywcze W zależności od liczby zlecanych analiz (patrz niżej) PB 01 wyd. 5 z dnia 07.05.2014
Przygotowanie próbki – ekstrakcja gleby surowce i produkty rolno-spożywcze PB 48 wyd. 1 z dnia 24.06.2009
Zawartość kadmu, ołowiu, sodu, potasu, magnezu, wapnia, fosforu, żelaza, cynku, miedzi, glinu, manganu, krzemu, niklu, chromu próbki surowców i produktów rolno-spożywczych Próbki sypkie – 100 g Metoda ICP-AES, PB 34 wydanie 6 z dnia 17.02.2011 r.
Próbki stałe w postaci dużych cząstek – 250 g
Próbki stałe w postaci dużych cząstek – 250 g
Zawartość kadmu, ołowiu próbki surowców i produktów rolno-spożywczych Próbki sypkie – 100g Metoda GFAAS, PB 03 wydanie 5 z dnia 01.04.2009 r.
Próbki stałe w postaci dużych cząstek – 250 g
Zawartość magnezu surowce i produkty rolno-spożywcze Próbki sypkie – 100g , Próbki stałe w postaci dużych cząstek – 250 g FAAS, PB 08 wydanie 6 z dnia 03.04.2009 r.
Zawartość wapnia surowce i produkty rolno-spożywcze Próbki sypkie – 100g , Próbki stałe w postaci dużych cząstek – 250 g FAAS, PB 09 wydanie 6 z dnia 20.07. 2009 r.
Zawartość manganu, miedzi, cynku próbki surowców i produktów rolno-spożywczych Próbki sypkie – 100g , Próbki stałe w postaci dużych cząstek – 250 g Metoda FAAS, PB 10 wydanie 6 z dnia 03.04.2009 r.
Żelazo surowce i produkty rolno-spożywcze Próbki sypkie – 100g , Próbki stałe w postaci dużych cząstek – 250 g FAAS, PB 37 wydanie 2 z dnia 03.04.2009 r.
Zawartość ołowiu, żelaza, cynku, manganu, glinu, wapnia, magnezu, niklu, miedzi, kadmu, chromu, sodu Próbki wody Minimum – 500 ml PN-EN ISO 11885:2009
1000 ml
Zawartość magnezu, fosforu, żelaza, cynku, manganu, glinu, krzemu, wapnia, miedzi, sodu, niklu Próbki wody i wyciągów glebowych Próbki sypkie – 100g , Próbki stałe w postaci dużych cząstek – 250 g Metoda ICP-AES, PB 35 wydanie 6 z dnia 17.02.2011 r.
Wyciągi glebowe minimum 250 ml- najlepiej 500 ml