Ochrona danych Klientów

• Centrum Analityczne przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie do celów realizacji zlecenia na podstawie art. 6.1.b/ RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r).
• Administratorem zebranych danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Analityczne.
• Zleceniodawca ma prawo do wglądu i bieżącej aktualizacji podanych danych.
• Laboratorium gwarantuje zachowanie poufności badań wobec innych osób i instytucji.