Mikroskopia elektronowa

Mikroskopia elektronowa

Mikroskopy elektronowe służą do obserwacji powierzchni preparatu, umożliwiają jednak osiąganie znacznie większych powiększeń co mikroskopy świetlne.
Centrum Analityczne posiada 2 mikroskopy elektronowe: mikroskop elektronowy skaningowy i mikroskop elektronowy transmisyjny.
Mikroskop elektronowy skaningowy służy do obserwacji powierzchni preparatu, natomiast jeśli chcemy badać wnętrze preparatu –należy wykonać przekrój odsłaniający interesujący nas obszar.

Elektronowy mikroskop skaningowy FEI QUANTA 200 umożliwia obserwowanie preparatów w 3 modach:
– wysokiej próżni, gdzie preparat musi być suchy i pokryty warstwą przewodzącą elektrycznie,
– niskiej próżni (do 1 Tr), preparat może być wilgotny (wilgotność względna do 22%), nie wymaga pokrywania przewodnikiem
– trybie ESEM (do 20 Tr), preparat może być mokry (wilgotność względna do 100%), nie wymaga pokrywania przewodnikiem

Powiększenie – w zależności od próbki – do 150 000x, zdjęcia w formie cyfrowej o rozdzielczości do 3584×3094.

Główne obszary zastosowań mikroskopu elektronowego skaningowego w Centrum Analitycznym SGGW to badania:
– żywności, począwszy od surowca, poprzez proces przetwórstwa aż po produkt końcowy, na wszystkich etapach w stanie naturalnym – wilgotnym,
– roślin i zwierząt w zakresie ich anatomii, fizjologii, patologii, hodowli i ochrony,
– mineralogii i gleboznawstwa.

Mikroskopy elektronowe transmisyjne są odpowiednikami świetlnych mikroskopów, tzw. biologicznych. Oglądany preparat musi być bardzo cienki i specjalnie przygotowany.

Mikroskop elektronowy transmisyjny Jeol JEM 1220 wyposażony jest w kamerę SIS Morada 11 megapixeli, umożliwiającą przechwytywanie obrazu w postaci cyfrowej. Możliwe jest uzyskanie powiększenia do 500 000x.
Główne obszary zastosowań mikroskopu elektronowego transmisyjnego w Centrum Analitycznym to badania tkanek, komórek roślinnych i zwierzęcych, bakterii i wirusów w zakresie ich anatomii, patologii, fizjologii, hodowli i ochrony.

Cennik usług w zakresie mikroskopii elektronowej

Seans na mikroskopie elektronowym transmisyjnym: 70 zł netto/h

Przygotowanie preparatu do „transmisji”:
– utrwalanie i zatapianie (do 10 próbek) – 960 zł netto
– trymowanie, krojenie – 35 zł netto/h pracy przy bloczku
– kontrastowanie – 5 zł netto/ siatka
– barwienie skrawków półcienkich – 5 zł netto/ szkiełko

Seans na mikroskopie elektronowym skaningowym: 80 zł netto/h
– utrwalanie – 80 zł netto/próbkę
– suszenie w punkcie krytycznym: 100 zł netto/3 próbki
– napylanie (6 stolików): 60 zł netto (napylanie złotem), 40 zł netto (napylanie węglem)

UWAGA: Dla Klientów spoza SGGW do cen netto należy doliczyć 23%VAT.