Jak zlecić badania

Centrum Analityczne SGGW w Warszawie przyjmuje pisemne zlecenia na wykonanie badań:

  1. Od klientów spoza SGGW na formularzu F08 „Zlecenie na wykonanie badań”. Rozliczenie stanowi faktura VAT.

Do wydania sprawozdania z badań i wystawienia faktury VAT niezbędne jest dostarczenie do CA zlecenia z oryginalnym podpisem (podpisami) osobiście lub tradycyjną pocztą. CA akceptuje skan zlecenia przesłany pocztą elektroniczną do zarejestrowania zlecenia i rozpoczęcia analizy próbek.

  1. Od klientów wewnętrznych z jednostek SGGW na formularzu F08 „Zlecenie na wykonanie badań”. Rozliczenie stanowi nota wewnętrzna.
  2. Możliwe jest także złożenie przez klientów wewnętrznych z SGGW zlecenia w trybie „do doktoratów lub habilitacji” przewidzianym w Zarządzeniu Rektora nr 56/2010 z dnia 24.09.2010 r.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest:

a/ wykorzystanie wyników analiz do doktoratu lub habilitacji

b/ wkład własny zleceniodawcy w postaci właściwego przygotowania próbki do badań lub pomocy w wykonaniu badania

c/ dostarczenie wniosku na wykonanie analiz na formularzu „Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora SGGW w Warszawie nr 56 / 2010 z dnia 24.09.2010 r.” z wszystkimi wymaganymi podpisami.

Zlecenie rozliczane jest notą wewnętrzną.

Przed złożeniem zlecenia wykonania badań prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zapytania mailem na adres Centrum Analitycznego SGGW.

Po dokonaniu wstępnych ustaleń prosimy o wydrukowanie i wypełnienie odpowiedniego formularza zlecenia. Prosimy pamiętać o podpisaniu zlecenia przez osobę decyzyjną. Możliwe jest również wypełnienie zlecenia na miejscu w CA.

W przypadku wątpliwości w zakresie wypełnienia formularza zlecenia  informacje te zostaną zapisane w momencie dostarczenia próbek do laboratorium.

Zleceniodawca odpowiada za reprezentatywność dostarczonych próbek, właściwy sposób poboru, czystość pojemników i transport próbek do laboratorium.

Usługi na badania mikroskopowe w przypadku klientów spoza SGGW mogą zostać zlecone również na własnym formularzu zlecenia, który zawiera wszystkie istotne informacje wcześniej uzgodnione z Centrum Analitycznym SGGW.

Formularz F08 – Zlecenie na wykonanie analiz

Zarządzenie Rektora nr 56/2010

Wniosek na wykonanie badań do doktoratów lub habilitacji (Zał. 2)