Jak zlecić badania

Zlecanie wykonania badań

W celu złożenia zlecenia wykonania badań prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zapytania mailem na adres Centrum Analitycznego SGGW.

Po dokonaniu wstępnych ustaleń prosimy o wydrukowanie (dwustronne) formularza zlecenia i wypełnienie jego pierwszej strony w tym dane zleceniodawcy i czytelny podpis.

W przypadku wątpliwości w zakresie wypełnienia formularza informacje te zostaną zapisane w momencie dostarczenia próbek do laboratorium.

Usługi na badania mikroskopowe w przypadku klientów spoza SGGW mogą zostać zlecone również na własnym formularzu zlecenia, który zawiera wszystkie istotne informacje wcześniej uzgodnione z Centrum Analitycznym SGGW.

 

Zlecanie badań do „doktoratów i habilitacji SGGW”

UWAGA: Zlecanie badań do „doktoratów i habilitacji SGGW” dotyczy tylko wyników, które będą wykorzystywane do realizowanych w SGGW prac doktorskich i habilitacyjnych.

zarzadzenie-nr-56_2010

wniosek-na-wykonanie-badan-w-ca-sggw