Chromatografia

Rodzaj analizy Rodzaj próbki Optymalna wielkość próbki Metoda
Zawartość azotanów Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych z wyłączeniem surowców i produktów mięsnych 50g lub 50 ml Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 10 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość chlorków / zawartość soli z obliczeń Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych 50g lub 50 ml Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 10 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość chlorków Próbki wody 50 ml Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 10 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość fosforanów Próbki wody 50 ml Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 10 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość azotanów Próbki wody 50 ml Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 10 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość witaminy C Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych 60g lub 100ml Metoda HPLC z detekcją spektrofotometryczną PB 13 wydanie 6 z dnia 06.03.2012 r.
Aniony: siarczany, azotyny Próbki wody 50 ml Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 10 z dnia 08.03.2017 r.
Aniony: fosforany, siarczany, azotyny Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych 50g lub 50 ml Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 10 z dnia 08.03.2017 r.
Aniony: chlorki, azotany, fosforany, siarczany, azotyny Próbki gleby 100 g Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 10 z dnia 08.03.2017 r.
Procentowy udział kwasów tłuszczowych (w wyekstraho-wanym tłuszczu) Próbki olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych 50 g Metoda chromatografii gazowej GC–FID – PB 52 wydanie 5 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość kwasów omega-3 i omega-6 w wyekstrahowanym tłuszczu Żywność* 50 g Chromatografia gazowa – procedura własna
Cholesterol Żywność* 50 g Chromatografia gazowa – procedura własna