Chromatografia

Rodzaj analizy

Rodzaj próbki

Optymalna wielkość próbki

Metoda

Zawartość azotanów Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych z wyłączeniem surowców i produktów mięsnych

50g lub 50 ml

Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 9 z dnia 06.03.2012 r.
Zawartość chlorków / zawartość soli z obliczeń Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych

50g lub 50 ml

Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 9 z dnia 06.03.2012 r.
Zawartość chlorków Próbki wody

50 ml

Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 9 z dnia 06.03.2012 r.
Zawartość fosforanów Próbki wody

50 ml

Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 9 z dnia 06.03.2012 r.
Zawartość azotanów Próbki wody

50 ml

Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 9 z dnia 06.03.2012 r.
Zawartość witaminy C Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych

60g lub 100ml

Metoda HPLC z detekcją spektrofotometryczną

PB 13 wydanie 6 z dnia 06.03.2012 r.

Aniony: siarczany, azotyny Próbki wody

50 ml

Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 9 z dnia 06.03.2012 r.
Aniony: fosforany, siarczany, azotyny Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych

50g lub 50 ml

Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 9 z dnia 06.03.2012 r.
Aniony: chlorki, azotany, fosforany, siarczany, azotyny Próbki gleby

100 g

Metoda HPLC z detekcją elektrochemiczną PB 12 wydanie 9 z dnia 06.03.2012 r.
Procentowy udział kwasów tłuszczowych (w wyekstraho-wanym tłuszczu) Próbki olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych

50 g

Metoda chromatografii gazowej GC–FID – PB 52 wydanie 4 z dnia 13.01.2012 r.
Zawartość kwasów omega-3 i omega-6 w wyekstrahowanym tłuszczu Żywność*

50 g

Chromatografia gazowa – procedura własna
Cholesterol Żywność*

50 g

Chromatografia gazowa – procedura własna

* – tylko wybrane rodzaje próbek. Przed zleceniem wymagany kontakt z Laboratorium