Analizy klasyczne

Rodzaj analizy

Rodzaj próbki

Optymalna wielkość próbki

Metoda

Stężenie azotu Próbki wody

500 ml

Metoda miareczkowa (Kjeldahla) – PB 11 wydanie 5 z dnia 07.03.2012 r.
Zawartość białka Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych

40 g

Metoda miareczkowa (Kjeldahla) – PB 11 wydanie 6 z dnia 20.03.2013 r.
Zawartość azotu Próbki gleby

50 g

Metoda miareczkowa (Kjeldahla) – PB 11 wydanie 5 z dnia 07.03.2012 r.
pH Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych. Próbki gleby. Próbki wody surowce i produkty rolno-spożywcze stałe- 150 g, płynne 250 ml,

woda 250 ml

Metoda potencjometryczna –

PB 14 wydanie 6 z dnia 08.05.2014 r.

Zawartość NaCl. Zawartość chlorków z obliczeń Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych

100 g

Metoda miareczkowa (Mohra) – PB 15 wydanie 6 z dnia 24.02.2011 r.
Zawartość suchej masy (wilgotności) Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych

100 g

Metoda wagowa – PB 17 wydanie 3 z dnia 18.06.2007 r.
Zawartość popiołu ogólnego Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych

100 g

Metoda wagowa – PB 18 wydanie 4 z dnia 28.07.2009 r.
Zawartość tłuszczu

(tzw. surowy)

Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych

100 g

Metoda wagowa– PB 19 wydanie 5 z dnia 18.06.2007 r. potocznie met. Soxhleta
Zawartość tłuszczu

(tzw. całkowity)

Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych

100 g

Metoda wagowa– PB 19 wydanie 5 z dnia 18.06.2007 r. potocznie met. Soxhleta
Zawartość kazeiny Próbki mleka i jego produkty rozdziału

100 ml

Metoda miareczkowa – PB 41 wydanie 2 z dnia 28.05.2013 r.
Zawartość laktozy Próbki mleka i jego produkty rozdziału

100 g lub 100 ml

Metoda miareczkowa (Bertranda) – PB 55 wydanie 1 z dnia 23.02.2012 r .
Kwasowość miareczkowa Surowce i produkty rolno-spożywcze próbki stałe 100 g, próbki płynne 250 ml Metoda miareczkowania potencjometrycznego, PB 16 wydanie 4 z dnia 28.03.2008 r.