Analizy klasyczne

Rodzaj analizy Rodzaj próbki Optymalna wielkość próbki Metoda
Stężenie azotu Próbki wody 500 ml Metoda miareczkowa (Kjeldahla) – PB 11 wydanie 7 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość białka Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych 40 g Metoda miareczkowa (Kjeldahla) – PB 11 wydanie 7 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość azotu Próbki gleby 50 g Metoda miareczkowa (Kjeldahla) – PB 11 wydanie 7 z dnia 08.03.2017 r.
pH Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych. Próbki gleby. Próbki wody surowce i produkty rolno-spożywcze stałe- 150 g, płynne 250 ml, woda 250 ml Metoda potencjometryczna – PB 14 wydanie 7 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość NaCl. Zawartość chlorków z obliczeń Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych 100 g Metoda miareczkowa (Mohra) – PB 15 wydanie 6 z dnia 24.02.2011 r.
Zawartość suchej masy (wilgotności) Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych 100 g Metoda wagowa – PB 17 wydanie 4 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość popiołu ogólnego Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych 100 g Metoda wagowa – PB 18 wydanie 5 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość tłuszczu (tzw. surowy) Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych 100 g Metoda wagowa– PB 19 wydanie 6 z dnia 08.03.2017 r. (potocznie met. Soxhleta)
Zawartość tłuszczu (tzw. całkowity) Próbki surowców i produktów rolno-spożywczych 100 g Metoda wagowa– PB 19 wydanie 6 z dnia 08.03.2017 r. (potocznie met. Soxhleta)
Zawartość kazeiny Próbki mleka i jego produkty rozdziału 100 ml Metoda miareczkowa – PB 41 wydanie 3 z dnia 08.03.2017 r.
Zawartość laktozy Próbki mleka i jego produkty rozdziału 100 g lub 100 ml Metoda miareczkowa (Bertranda) – PB 55 wydanie 1 z dnia 23.02.2012 r .
Kwasowość miareczkowa Surowce i produkty rolno-spożywcze próbki stałe 100 g, próbki płynne 250 ml Metoda miareczkowania potencjometrycznego, PB 16 wydanie 4 z dnia 28.03.2008 r.