Wyposażenie

Analizy klasyczne

 • System do oznaczania azotu Foss Tecator
 • System do destylacji z parą wodną Kjeltec 2100
 • Spektrofotometr UNICAM
 • Analizator tłuszczu SOXTEC AVANTI 2055 AUTO SYSTEM
 • Analizator przepływowy Foss Tecator AB
 • Otwarte systemy do mineralizacji – DigiPREP

 

Spektrometria

 • Absorpcyjne Spektrometry Atomowe ASA:
  • z atomizacją płomieniową (FAAS): Hitachi Z 5300 i Shimadzu AA-660
  • z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF AAS): Hitachi Z 2700
  • analizator rtęci LECO-AMA 254
 • Emisyjny spektrometr atomowez plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-AES Thermo Scientific iCAAP 6500
 • Wysokociśnieniowe systemy mikrofalowe : ERTEC Magnum II, Milestone mls 1200, Anton Paar Multiwave 3000

 

 

Chromatografia cieczowa

3 systemy wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC firmy Waters wyposażone w:

 • detektor fluorescencyjny 2475 – 2 szt.
 • detektor UV-Vis – 2487
 • detektor konduktometryczny – 432
 • detektor refraktometryczny 2414
 • detektor elektrochemiczny 2465
 • Photodiode Array Detector 2998
 • Post Column Reaction Module
 • Temperature Control Module
 • Reagent Manager
 • Separations Module Alliance 2695

 

Chromatografia gazowa

3 chromatografy gazowe firmy Agilent:

 • 7890 A z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i detektorem wychwytu elektronów (ECD)
 • 7890 A z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i detektorem termokonduktometrycznym (TCD)
 • 7890 A z detektorem masowym GC/MS 5975 C
 • przystawki Purge&Trap Tekmar i Headspace 7694E

Urządzenia do preparatyki

 • Liofilizator Christ Alpha 1-2LD plus
 • Ekstraktor Dionex ASE 100
 • Wyparka Buchi Rotavapor R-215
 • Koncentrator Caliper LifeSciences

 

Mikrobiologia

 • Autoklawy Systec V75
 • Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa Holten 1.8
 • VXE 380 Zamrażarka niskotemperaturowa pionowa o zakresie temperatury do -86°C firmy TERMO FISHER SCIENTIFIC o pojemności litrów 380. Z systemem backup CO2
 • Zamrażarka PLUR 3050 Z systemem akumulatorowego podtrzymania wszystkich parametrów regulatora PLUR2-002
 • Mikroskop stereoskopowy Zeiss Stemi 2000-C wyposażony w system archiwizacji obrazu.
 • Urządzenie do grawimetrycznego rozcieńczania Gravimat – Interscience
 • Zmywarka do szkła laboratoryjnego Dezynfektor Miele G 7883 CD
 • Cieplarki Binder, w tym cieplarka z chłodzeniem
 • Sterylizator powietrzny Binder
 • 3-stanowiskowy stalowy przyrząd filtracyjny
 • Chłodnia
 • System kontroli temperatury i wilgotności
 • System kontroli dostępu do pomieszczeń

 

Mikroskopia elektronowa

mikroskop elektronowy skaningowy:

 • FEI Quanta 200 ESEM z analizatorem EDS EDAX

mikroskopy elektronowy transmisyjny:

 • Jeol JEM-1220 z kamerą SIS Morada 11megapikseli

Ultramikrotomy Leica EM UC6 z trymerem i LKB Ultratome III

Urządzenia do pokrywania preparatów warstwą przewodzącą firmy Jeol: JFC-1300 i JEC-350

Urządzenie do suszenia próbek w punkcie krytycznym Polaron CPD 7501