Polityka

 Centrum Analityczne SGGW w Warszawie prowadzi politykę gwarantującą, że:

  1. Badania są wykonywane w obowiązującym systemie zarządzania, który spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz zgodnie z wymaganiami klientów i prawnymi,
  2. Prawa klienta (zachowanie poufności, możliwość reklamacji) są przestrzegane,
  3. Badania są wykonywane przez kompetentny, bezstronny i niezależny od nacisków finansowych personel, który zna politykę i dokumentację wdrożonego systemu zarządzania oraz stosuje w swojej pracy zwalidowane procedury badawcze,
  4. Laboratorium nie podejmuje i nie będzie podejmować żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do bezstronności, niezależności oraz rzetelności jego działalności badawczej,
  5. Laboratorium nie podejmuje się wykonania badania metodami, które nie gwarantują ważności wyników,
  6. Działania Laboratorium są spójne i poddawane ocenie ryzyka celem osiągnięcia doskonalenia i zapobieżenia wystąpieniu niepożądanych skutków lub ich ograniczenia.

 

Kierownik CA SGGW