Misja

Wysoką jakość badań i miarodajność wyników zapewnia funkcjonujący system zarządzania jakością w Centrum Analitycznym SGGW zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz systematyczny udział w programach badań biegłości (PT).

Natomiast, kontakt z naukowcami Uczelni pozwala być na bieżąco z najnowszymi trendami w analityce chemicznej i opracowywać własne metody badawcze.

Dzięki potencjałowi SGGW i efektywnemu pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, Centrum Analityczne SGGW jest wyposażone w nowoczesną aparaturę.