Akredytacja

Centrum Analityczne SGGW posiada od 2 września 2003 Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

Kliknij aby przejść na stronę Polskiego Centrum Akredytacji

Zakres akredytacji:  http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20439,podmiot.html