Akredytacja

Centrum Analityczne SGGW posiada od 2 września 2003 Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

Certyfikat PCA AB439 z 19 czer 2015

 

Zakres akredytacji:

akredytacja-1

akredytacja-2

akredytacja-3