Strona główna

Centrum Analityczne jest jednostką ogólnouczelnianą Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kontakt z naukowcami pozwala nadążać za najnowszymi trendami w analityce chemicznej i opracowywać własne unikalne metody badawcze.

Dzięki potencjałowi SGGW i pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, Centrum Analityczne jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę.